ГРАФИЦИ

ГРАФИЦИ  ЗА  ВТОРИЯ  СРОК  НА  УЧЕБНАТА  2020 – 2021 ГОДИНА

  1. График за провеждане на учебен час  за спортни дейностиГрафик за провеждане на учебен час за спортни дейности.
  2. График  за дежурството в училище през Втория срокГрафик за дежурство в училище ВТОРИ срок.
  3. График за провеждане на контролни и класни работи  през Втория срок.График за провеждане на контролни и класни работи ВТОРИ СРОК.
  4. График за консултиране по учебните предмети и график за провеждане на допълнителния час на класа.График за консултиране по учебни предмети и график за провеждане на допълнителния час на класа.
  5. Времеви  график на групите за занимания по интересиВремеви-график-на-групите-за-занимания-по-интереси

ГРАФИЦИ  ЗА  ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА