Защита на личните данни

Информация и данни за контакт с Администратора:

 • Наименование:  Основно училище „Кирил и Методий“
 • ЕИК/Булстат: 000312092
 • Адрес:  с. Замфир, общ. Лом, обл. Монтана, ул. „Яне Сандански“ № 4 
 • Телефон: 0887482432
 • Ел. поща:  kiril_42@abv.bg
 • Интернет страница: http://ou-zamfir.bgschool.bg/

Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

 • Асоциация на длъжностните лица по защита на данните
 • Име: Живко Павлов
 • Ел. поща: office@adpo.bg  
 • Тел: 02/492 0 112
 • Интернет страница: www.adpo.bg 

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни: