Бюджет

БЮДЖЕТ  2021 ГОДИНА  ДЕЙНОСТ 322  И  ДЕЙНОСТ  318Бюджет

 

 

БЮДЖЕТ  2020 ГОДИНАБЮДЖЕТ

 

 

 

Писмо до Обществения съвет за предоставяне на отчета за изпълнението по Бюджета-Разход за Второ тримесечие на 2020 г.ПИСМО ДО ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.

Отчет  за изпълнението  по Бюджета – Разход  за  Второ   тримесечие.ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ  ЗА 2-РО ТРИМЕСЕЧИЕ  НА 2020 Г.

Протокол  от Общо  събрание проведено на 10.07.2020 годинаПротокол от общо събрание

Отчет  за изпълнението  по Бюджета – Разход  за  Първо  тримесечиеОтчет за изпълнението по Бюджета Разхд за Първо тримесечие на 2020 година

Писмо до Обществения съвет за предоставяне на отчета за изпълнението по Бюджета Разход за Първо тримесечие  на  2020 годинаПисмо до Обществения съвет за предоставяне на отчета

Информация относно изпълнението на делегирания бюджет за 1-во тримесечие на 2020 годинаИнформация